Ποιοι είμαστε

Σύντομα βιογραφικά μελών: 

1. Η Δρ. Αναστασία Παπαδοπούλου είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. και έχει Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γενετική Βελτίωση των Φυτών από το Α.Π.Θ. Η μεταπτυχιακή και διδακτορική της διατριβή αφορά στη βελτίωση του καλαμποκιού. Έχει εργασθεί στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, στο Ινστιτούτο Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών για τρία (3) χρόνια (1995-1998). Από το Μάϊο του 1998 έως τον Ιανουάριου του 2011 ήταν υπεύθυνη του προγράμματος βελτίωσης της Εταιρίας Delta and Pine Land και κατόπιν της Monsanto. Κύριο αντικείμενο της, ήταν η δημιουργία ποικιλιών βαμβακιού για Ευρώπη και Τουρκία. Οι ποικιλίες DP 401 και DP 499 που προέκυψαν από το πρόγραμμα είναι εμπορικές στην Ελλάδα και Τουρκία αντίστοιχα. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ήταν η δημιουργία και αξιολόγηση ποικιλιών για χώρες της Αφρικής. 

Τηλέφωνο: 6944 410 778

2. Ο Θωμάς Γουϊγούης είναι Γεωπόνος του Α.Π.Θ. και έχει εργασθεί ως βοηθός βελτιωτή στην Delta and Pine Land και κατόπιν στην Monsanto από το 1999 έως το 2009. Έχει μεγάλη εμπειρία στη αξιολόγηση ποικιλιών, στην επεξεργασία του σπόρου για σπορά και στην εφαρμογή φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.

Τηλέφωνο: 6945 462 938