Η Εταιρία

 

Η Εταιρία Αναστασία Παπαδοπούλου – Θωμάς Γουϊγούης Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο Phyto Testing Services Ο.Ε. ιδρύθηκε στις 16/9/2011 για να προσφέρει υπηρεσίες Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και έχουν σαν κύριο αντικείμενο τον σπόρο. Η Εταιρία εδρεύει στο 2ο χιλ. Γιάννουλης - Φαλάνης σε ένα χώρο 200 τ.μ.. 

Η γενετική βελτίωση των φυτών έχει σκοπό τη δημιουργία γενοτύπων και κατ’ επέκταση ποικιλιών προσαρμοσμένων στις εδαφο-κλιματικές συνθήκες και τα μικρο-περιβάλλοντα της Ελλάδας. Η βελτίωση αφορά χαρακτηριστικά όπως η απόδοση, η ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες και η ποιότητα. Είναι μια μακρόπνοη εργασία που διαρκεί 7-8 χρόνια για να δώσει τελικά μερικούς σπόρους από τη νέα ποικιλία, η οποία στη συνέχεια δοκιμάζεται διατοπικά και διαχρονικά (2-3 χρόνια στο χωράφι) πριν καταλήξει να γίνει εμπορική και κυκλοφορήσει στην αγορά. Αλλά ακόμα και όταν μια ποικιλία γίνει εμπορική, η διατήρηση των χαρακτηριστικών της και ο μικρο-πολλαπλασιασμός της για ανανέωση του σπόρου είναι δουλειά του βελτιωτή η οποία προβλέπεται και μέσα στην ελληνική νομοθεσία. Μέρος ή όλη η προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο υπηρεσιών της Phyto Testing Services O.E. προς ελληνικές σποροπαραγωγικές εταιρίες, εταιρίες εμπορίας σπόρων ή σε πολυεθνικές με έδρα την Ελλάδα.

Φιλοσοφία

Στη Phyto Testing Services η εντιμότητα, ακεραιότητα, ειλικρίνεια και ο σεβασμός προς τους συνεργάτες, υπαλλήλους και το περιβάλλον είναι απαράβατες αρχές. Επιθυμούμε την ικανοποίηση των πελατών μας με τη συνεχή ανάπτυξη των υπηρεσιών και με γνώμονα τις αρχές και τις αξίες μας.

Σκοπός

Η Phyto Testing Services έχει σαν σκοπό την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου μέσω της εφαρμογής των αρχών γενετικής βελτίωσης φυτών. Σκοπός μας είναι η δημιουργία αμιγούς σπόρου, υψηλής φυτρωτικότητας σε συνδυασμό με  την ακριβή και αξιόπιστη συλλογή δεδομένων.

Πλεονεκτήματα

  • Προσωπικό με PhD στη Γενετική Βελτίωση φυτών και αποδεδειγμένα μεγάλη εμπειρία
  • Άμεση πρόσβαση και επικοινωνία με τη διοίκηση
  • Εμπιστευτικότητα, ασφάλεια και προσωπική εξυπηρέτηση
  • Εμπειρία στην εισαγωγή και εξαγωγή γενετικού υλικού
  • Συμβουλές βελτίωσης και χειρισμού γενετικού υλικού
  • Ανταγωνιστικές τιμές

Tο διάστημα 2021-2022 πήραμε επιχορήγηση από το πρόγραμμα της Δ.Υ.Π.Α.  “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών & άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών”