Υπηρεσίες

1. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας αφορούν βελτιωτικές εργασίες αγρού. Τους πειραματικούς αγρούς μπορούν να υποδείξουν οι ίδιοι οι πελάτες ή να επιλεγούν από την εταιρία σε απ΄ευθείας συμφωνία με τους παραγωγούς. Η σπορά μπορεί να γίνει με το χέρι από έμπειρο προσωπικό ή με πειραματική σπαρτική μηχανή μετά από σχετική χάραξη.

 • Διασταυρώσεις
 • Επιλογή ατομικών φυτών
 • Αξιολόγηση απογονικών σειρών
 • Αξιολόγηση ποικιλιών
 • Βαθμολόγηση ασθενειών
 • Συλλογή αγρονομικών χαρακτηριστικών

2. Η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες επεξεργασίας πειραματικού σπόρου βαμβακιού στο εργαστήριο. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την εκκόκκιση μικρο-ποσοστήτων σύσπορου βαμβακιού σε πειραματικές μηχανές Continental Eagle 10 πριονιών με δυνατότητα εκτίμησης της περιεκτικότητας σε ίνα. Διαθέτει επίσης ξηραντήριο σπόρων, καθαριστή και δυνατότητα επένδυσης σπόρων με φυτοπροστατευτικκές ουσίες.

Τα δεδομένα που συλλέγονται και η ανάλυση τους, παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Βαμβάκι

 • Δημιουργία ποικιλιών
 • Διατήρηση ποικιλιών
 • Περιγραφή ποικιλιών κατά UPOV
 • Δημιουργία φακέλου για κατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων (Plant Variety Protection) στο CPVO (Community Plant Variety Office)
 • Αξιολόγηση ποικιλιών ως προς την απόδοση και άλλα αγρονομικά χαρακτηριστικά
 • Βαθμολόγηση ποικιλιών ως προς την ανθεκτικότητα τους στην αδρομύκωση
 • Εκκόκκιση μικρο-δειγμάτων σε Continental Eagle μηχανή με 10 πριόνια
 • Συμβουλές βελτίωσης και διατήρησης

Ηλίανθος

 • Περιγραφή ποικιλιών κατά UPOV
 • Αξιολόγηση ποικιλιών ως προς την απόδοση και άλλα αγρονομικά χαρακτηριστικά
 • Αξιολόγηση ανθεκτικότητας σε εχθρούς και ασθένειες

Σιτηρά (σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, καλαμπόκι)

 • Περιγραφή ποικιλιών
 • Αξιολόγηση ποικιλιών ως προς την απόδοση και άλλα αγρονομικά χαρακτηριστικά
 • Αξιολόγηση ανθεκτικότητας σε εχθρούς και ασθένειες

Ψυχανθή (μηδική ρεβίθι, φακές)

 • Περιγραφή ποικιλιών
 • Αξιολόγηση ποικιλιών ως προς την απόδοση και άλλα αγρονομικά χαρακτηριστικά
 • Αξιολόγηση ανθεκτικότητας σε εχθρούς και ασθένειες

3. Στις δραστηριότητες της εταιρίας περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας Φυτοπροστατευτικών  σκευασμάτων με την χρήση ψεκαστήρα ακριβείας και αξιολόγησης επενδυτικών σπόρου και λιπασμάτων.